Wat is dat? Je intuïtie?

Geschreven door Diny van den Arend voor Nieuwetijdskind Magazine.

Intuitie

Veel mensen zijn tegenwoordig gevoelig voor indrukken van hun omgeving en weten soms niet hoe daar mee om te gaan. Deze (over)gevoelige mensen worden vaak intuïtief genoemd: d.w.z. zij voelen o.a. haarfijn aan wat hun medemens aan energie uitstraalt. Deze gevoeligheid kan ook nadelen hebben omdat je overspoelt wordt met indrukken. Je kunt tegenwoordig vele ‘beschermingsoefeningen’ leren om je af te schermen tegen de voortdurende stroom van indrukken. Heb je je al eens afgevraagd ‘WIE of WAT’ je dan beschermt? En wat zijn de gevolgen van deze afscherming voor je spirituele ontwikkeling als mens op aarde?

Wat is intuïtie nu eigenlijk?

Intuïtie is in wezen telepathische communicatie. Intuïtie heeft ook alles te maken met ons vermogen om patronen te herkennen. Intuïtie is niets zweverigs; het heeft te maken met spirituele intelligentie. Intuïtie kent gradaties van niveau afhankelijk van het bewustzijn van de mens en is verbonden met de ontwikkeling van onze zintuigen op alle gebieden van ons bestaan.

Door herhaalde ervaringen in diverse omstandigheden ‘leert de zich ontwikkelende persoonlijkheid’ om zich volledig te aarden in de dualistische materiële wereld. De lagere vormen van intuïtie zijn bedoeld om je persoonlijkheid te beschermen tegen ‘aanvallen van buitenaf’ en is gekoppeld aan het overlevingsinstinct van de mens. Dit kan te maken hebben met aardse dingen zoals voeding, je woon- of werkplek, de mensen die je ontmoet, relaties, enz.. ‘Het voelt goed’ of ‘het voelt niet goed’, wordt er dan geconcludeerd op grond van intuïtieve waarnemingen en vervolgens handelt men daarnaar.

Deze vorm van intuïtieve waarneming is gekoppeld aan ‘de interactie van mens tot mens’ via de  zonnevlecht: het centrum van onze persoonlijkheid, ook wel ons lager zelf of ego genoemd.

Deze vorm van intuïtie heeft ook alles te maken met onze emotionele banden van mens tot mens. Emotionele banden ontstaan o.a. als je iets nodig hebt van de ander om te overleven, als je denkt zonder die ander iets niet te kunnen of niets waard bent. Of uit angst om iets te verliezen… dat kan variëren van een dierbaar persoon tot een materiële bezitting (huis, werk). Je zintuigen staan op scherp om je persoonlijke belangen te behoeden.

De ‘les of levensopdracht’ die de mens dient te leren is om tot een evenwichtige persoonlijkheid uit te groeien, zich veilig te weten in deze wereld, zijn plek te kennen in het geheel, wetende dat hij/zij een uniek mens is. Het erkennen van jouw eigenheid is jouw bevestiging van je eigenwaarde.

In onze tijd wordt de mens uitgenodigd om tot een hogere vorm van intuïtie te komen: communicatie via het hartchakra, de ziel.

Deze vorm van intuïtie is in eerste instantie communicatie met de innerlijke Meester en uiteindelijk met het hoger Zelf, onze wezenskern, ons goddelijk Zijn.

Onze zintuigen ontwikkelen zich dan op een hoger niveau van bewustzijn en ons vermogen om patronen te herkennen breidt zich uit naar de onstoffelijke wereld, wat zich uit in o.a. het herkennen van patronen op het psychische gebied van de ziel en universele spirituele wetmatigheden die het evolutieproces aansturen. Dit ontwikkelde vermogen om patronen te herkennen leidt tot een diep ervaren van eenheid in de mens van persoonlijkheid, ziel en Geest en van daaruit een oprechte verbondenheid met zijn medemens. Het Al is Eén! Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten!

Het gaat erom dat elk mens zijn onderscheidingsvermogen ontwikkelt. Voel je vanuit je zonnevlecht of voel je vanuit je hart? Waarbij de keuze van het hart altijd voorrang dient te krijgen omdat het hart de wens van de ziel uitdrukt en deze keuze is verbonden met de levensopdracht.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als holistisch hulpverlener merk ik dat bij sommige mensen deze innerlijke groei van de intuïtie gedwarsboomd kan worden door de intuïtie van de zonnevlecht. Als we immers gaan luisteren naar onze hogere intuïtie en de ziel haar wijsheid gaat vrijgeven kan dit haaks staan op de intuïtie van de zonnevlecht. Daarmee bedoel ik dat de persoonlijkheid zijn veiligheid bewaart door vast te blijven houden aan de lagere vorm van intuïtie die gericht is op het beschermen van de levensomstandigheden van de persoonlijkheid (in de comfortzone blijven).

Om de hogere intuïtie te ontwikkelen dient men te vertrouwen op het systeem van de lagere intuïtie (zonnevlecht), wetende dat, gezien vanuit de hogere intuïtie, dit lagere systeem hierin ligt ingebed. Dit vraagt van de persoonlijkheid om zich over te geven aan haar zielewezen, waardoor er een integratie tot stand komt van persoonlijkheid en ziel. Dit is een bewustzijnssprong die de poort opent om het eigen goddelijk wezen (onze ‘spirit’) te gaan manifesteren op aarde.

Indien inspiratie vanuit een hoger bewustzijnsveld door de persoonlijkheid (het ego) wordt getoetst aan de lagere vorm van intuïtie (zonnevlecht) kan dat als onveilig worden ervaren, omdat de persoonlijkheid elke nieuwe ervaring als bedreigend ziet voor zijn voortbestaan. Dit is een reactie van het overlevingssysteem gekoppeld aan de intuïtie van de zonnevlecht. Deze mens ervaart nog niet bewust de eenheid met zijn ziel, noch voelt hij zich als mens gedragen door zijn goddelijk bewustzijn.

De uitdaging voor deze mens is om zich te herinneren ‘wie hij ten diepste IS’ en dáár op af te stemmen bij elke keuze die de levensomstandigheden vragen.

De integratie van Geest/Spirit in de menselijke persoonlijkheid

Tegenwoordig ontmoet ik regelmatig mensen in mijn praktijk die bekend zijn met intuïtieve ontwikkeling, cursussen en opleidingen hebben gevolgd en de nodige spirituele ervaring hebben opgedaan. Echter, hun persoonlijkheid heeft een dusdanige kracht ontwikkeld dat het a.h.w. een pantser is geworden waardoor de hogere energieën van het Zelf geen voet op aarde krijgen. Dit pantser is een soort spirituele arrogantie die zegt: ik voel me eindelijk sterk en vertrouw mijn (lagere) intuïtie… en nu wordt er van mij gevraagd / verwacht dat ik deze verworvenheid in dienst stel van mijn Spirit??? Waar blijf ik (persoonlijkheid) dan????

Het voelt voor hen alsof ze hun verworvenheden en persoonlijke kracht moeten opgeven. Dit idee is een valkuil waardoor het hoger bewustzijn zich niet vrij kan manifesteren en men gebonden blijft aan zekerheden van de lagere aard. De uitdaging is om de ontwikkelde spirituele kracht ten dienste te stellen aan het Leven, de evolutie van de mens, en te komen tot Zelfexpressie.

Leven vanuit een hogere werkelijkheid met twee voeten op de aarde is het gevolg van de integratie van Geest/Spirit in de menselijke persoonlijkheid. De lagere (dierlijke) aard van de mens wordt omvat en doorstraalt door zijn hogere (goddelijke)aard die Zichzelf manifesteert in de wereld van alle dag.

Het is van belang om je intuïtie te ontwikkelen tot het hoogste niveau, daar waar je persoonlijkheid en je Spirit één zijn. Alleen dan ben je van nature beschermd door de onvoorwaardelijke LIEFDE die je BENT.

Weet dat we allen op weg zijn om onze innerlijke volmaaktheid tot uitdrukking te brengen en heb mededogen met jezelf en al je medemensen  op momenten van onvermogen.

Er wordt niet van je gevraagd om op je tenen te lopen en te voldoen aan bepaalde regels om tot volmaaktheid te komen. Wat er van je wordt gevraagd is om echt te zijn en te leven volgens jouw hoogste beleving van je intuïtie… en je persoonlijkheid innerlijk te laten leiden totdat jij geworden bent degene die je BENT  en altijd zult ZIJN: jouw authentieke Zelf.

© Diny van den Arend

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s